Інфраструктурні технології великих і відкритих даних НАН України

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-4-4

ІНФРАСТРУКТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕЛИКИХ І ВІДКРИТИХ ДАНИХ НАН УКРАЇНИ

Горбачук Василь
д-р ф.-м. наук, с. н. с., зав. відділу, Інститут кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0001-5619-6979,
E-mail: GorbachukVasyl@netscape.net

Гавриленко Сергій
магістр, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0002-4160-3276

Голоцуков Геннадій
магістр, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0002-3366-3762

Ніколаєвська Олена
канд. фіз.-мат. наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0002-5145-0189

Ніколенко Дмитро
магістр, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0001-8906-2459

Пустовойт Михайло
магістр, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
ORCID iD: 0000-0002-8039-8180

Анотація. Розроблені в НАН України та широко експлуатовані (починаючи з 2015 р.) розподілені інформаційні технології, з десятками тисяч користувачів, запитів і звітів у режимі реального часу, практично доводять здатність надійно й ефективно забезпечувати потреби побудови резильєнтних інфраструктур загалом. Хмарні архітектури з подібними технологіями водночас підвищують резильєнтність кіберінфраструктур.
Ключові слова: критична інформаційна інфраструктура, цифрова платформа, стейкхолдери, внутрішні та зовнішні мережеві ефекти, економіка споживання даних, організація дослідницької діяльності, резильєнтність.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»