Краудсорсинг як пріоритет дослідницького простору держави

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-7-6

КРАУДСОРСИНГ ЯК ПРІОРИТЕТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВИ

Горященко Юлія
д-р. екон. наук, доц., Університет митної справи та фінансів,
ORCID iD: 0000-0001-7020-1412,
E-mail: julia.goryaschenko@gmail.com

Анотація. У дослідженні наголошено, що сучасне покоління інноваційного процесу базується саме на моделі відкритих інновацій. Розглянуто приклади застосування інновацій у різних сферах діяльності. Укладено, що нині справжні інновації виникають здебільшого у процесі поєднання знань, досвіду, інтелекту та інформації в суміжних і несуміжних видах діяльності та сферах для послуговування суспільством.
Ключові слова: краудсорсинг, дослідження, відкриті інновації, інформація, сфера діяль­ності.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»