Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність

Навчальний посібник, 2016 р.

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність / Навчальний посібник. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с.

ISBN 978-966-479-079-3

Рекомендації, викладені у посібнику, підготовлені на основі вивчення авторами досвіду роботи офісів трансферу технологій в університетах США під час стажування за програмою SABIT (2013 р.), у наукових парках Манчестерського та Оксфордського університетів (Велика Британія), у Центрі розвитку технологій ТЕКЕС та Національному фонді досліджень і розвитку СІТРА (Фінляндія), а також спілкування з ученими університетів і академій наук України, Грузії, Азербайджану та Молдови під час проведення тренінгів із трансферу технологій. 

У цьому посібнику поєднано у логічну систему думки різних авторів, намагаючись доступно і просто викласти методологічні, юридичні й організаційні принципи діяльності в університетах і наукових інститутах структур, які покликані просувати на ринок корисні для суспільства результати наукових досліджень шляхом їх трансферу через ліцензування або організацію стартапів.

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді в електронному вигляді
120 60

 

Файл для ознайомлення

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»