Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій

Файл для ознайомлення

http://doi.org/10.35668/978-966-479-082-3

Чмир О. С. Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій / О.С. Чмир.  – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 120 с.

ІSBN  978-966-479-082-3

УДК 330.341.1.012.23:001.89

Автор:
Чмир Олена Сергіївна
 — д-р екон. наук, професор, завідувач відділу сприяння інноваційному розвитку ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9376-7344

Рецензенти:
Пила Василь Іванович
, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права; https://orcid.org/0000-0001-9489-4233

Єгоров Ігор Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України“; https://orcid.org/0000-0002-3829-6383

 Резюме. Здійснено огляд актуальних публікацій з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. Надано тлумачення поняття «інновація» представниками різних наукових шкіл. Подано інформацію про існуючі підходи до класифікації інновацій. Зроблено акцент на інноваціях як процесі, де знання, отримані під час досліджень, трансформуються у нові продукти і послуги. За матеріалами наукових досліджень та практичних кейсів показано сутність відкритих інновацій, наведено перелік платформ відкритих інновацій. 
Систематизовано уявлення про класифікацію інновацій, представлено широку палітру поглядів на структуру інноваційного процесу, його наповнення і спрямованість.  Подано найбільш суттєві характеристики інноваційного процесу з позицій ефективного управління. Розкрито зміст інноваційних процесів, описана їх організаційна структура, а також засоби трансферу технологій.  Описані основні моделі трансферу технологій та його інституційне забезпечення.
Наведено список рекомендованих для ознайомлення публікацій з проблематики інноваційного розвитку і трансферу технологій, до якого увійшли високоцитовані праці зарубіжних авторів.
Представлено актуальний перелік нормативно-правових актів України у сфері інноваційної діяльності.
Публікація  підготовлена за результатами дослідження «Комплексне наукове-методичне та інформаційне забезпечення розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій» (1 етап) (№ ДР 0116U04870), виконаного на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Ключові слова:  інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, відкриті інновації, трансфер технологій, класифікація, модель, інституційне забезпечення

Вартість в друкованому вигляді: 50 грн.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»