Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Вода»

 Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-123-3

Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Вода»: монографія [Електронний ресурс] / Т.Писаренко, Т. Кваша, О. Паладченко, І. Молчанова. – К. : УкрІНТЕІ, 2021. – 123 с.

УДК 001.8; 303; 556.3; 628.1; 66.06; 66.08

ISBN 978-966-479-123-3 (Online)

Писаренко  Тетяна Василівна – заступниця директора, канд. техн. наук, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, 03680 м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел.:  +38 096 376381; Е-mail: tvpisarenko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна – завідувачка відділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210074; Е-mail: ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна – завідувачка сектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210080; Е-mail: paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна – старша наукова співробітниця, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 5210080; Е-mail: molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

Резюме. Вода необхідна для життя людей, тварин і рослин та для економічної діяльності. Це природний та обмежений ресурс, який потрібно охороняти та використовувати стійким чином як за якістю, так і за обсягом, а його захист та ефективне управління виходять за межі національних кордонів. Перед людством гостро постала проблема захисту та збереження прісноводних екосистем, і тільки разом воно може забезпечити воду для життя. 
У глобальному масштабі основи для кращого управління водою для підтримки життя на планеті забезпечують договори та Цілі ООН сталого розвитку до 2030 року, серед яких Ціль сталого розвитку № 6 «Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією».
Досягнення ЦСР № 6 передбачається шляхом розробки та впровадження інноваційних технологій. Виявлення світових перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень є важливим та актуальним завданням для проведення ефективних досліджень та технологічного прогнозування в Україні.
Для визначення інноваційних технологій щодо забезпечення чистою водою та належними санітарними умовами науковцями Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації здійснено: 1)удосконалення методології науково-технологічного прогнозування із застосуванням патентного ландшафту та аналітики інтелектуальної власності; 2) виявлення світових найбільш перспективних наукових і технологічних напрямів.
Дослідження проведено з використанням наукометричного та патентного аналізу на платформі міжнародних баз наукових (Web of Science, Scopus) та патентних (Orbit, Derwent Innovation, PatSnap тощо) публікацій.
Перспективними науковими напрямами за тематичним напрямом «Вода» виявлено такі Топ-10 напрямів: будівництво гідроспоруд; регенерація води; очисні споруди; система обробки стоків; багатоступінчаста фільтрація; якість підземних вод; розподілення води; нанофільтрація; комбінована стічна система; управління зливовими стоками.
Перспективними технологічними напрямами у сфері «Вода» є: управління зливовими стоками; будівництво гідроспоруд; комбінована стічна система; багатоступінчаста фільтрація; поверхневий стік води; водозбір; пом'якшувачі води; водні ресурси; моніторинг якості води; системи зберігання води.
Порівняльний аналіз результатів дослідження дає підставу для висновку, що у сфері «Вода» узагальненими пріоритетними технологічними напрямами у світі є: будівництво гідроспоруд; багатоступінчаста фільтрація; комбінована стічна система; управління зливовими стоками.
Порівняльний аналіз результатів дослідження з урахуванням напрямів патентування Топ-10 компаній світу та їх розміщення на ландшафтній карті дає підставу для висновку, що у сфері «Вода» 1) пріоритетними технологічними напрямами є: обробляння води, промислових чи побутових стічних вод; фільтрувальні пристрої; допоміжні пристрої для фільтрування; конструкції корпусів фільтрів; конструкція корпусів; комбінації пристроїв для відокремлювання частинок від газів або парів; 2) перспективними: пристрої або стаціонарні установки для очищання каналізаційних труб, наприклад промиванням; стічні колодязі (очищання стічних колодязів; деталі, що стосуються обробляння стічних вод); способи та пристрої для загального гідротехнічного будівництва; змішувачі з обертальними перемішувальними пристроями у нерухомих резервуарах; природа забруднювача (неорганічні сполуки; органічні сполуки); відокремлювання дисперсних частинок від газів, повітря або парів за допомогою рідини як роздільного агента.

Ключові слова: наукометричний аналіз, патентний аналіз, технологічне прогнозування, світові технологічні тренди, вода, ЦСР №6.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»