Перспективи науково-технологічного партнерства України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки

Монографія, 2017 р.

Перспективи науково-технологічного партнерства України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки: монографія / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Т.К. Куранда та ін. – К. : УкрІНТЕІ, 2017. – 192 с.

ISBN 978-966-479-087-8

У монографії здійснено аналіз стану науково-технічного потенціалу найбільш і найменш розвинених країн Латинської Америки, Африки, Азії. Наведено інституції, що відповідають за розвиток науки та інновацій у цих країнах, та науково-інноваційні пріоритети. Надано рекомендації щодо напрямів науково-технологічного міжнародного співробітництва України з розглянутими країнами.

Розрахована на працівників органів державної влади, науковців, політиків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді в електронному вигляді
130 60

 

Файл для ознайомлення

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»