Пропозиції щодо розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері досліджень та інновацій у воєнний та повоєнний періоди

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-7-15

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ 

Підоричева Ірина 
д-р.екон.наук, Інститут економіки промисловості НАН України,
ORCID iD: 0000-0002-4622-8997,
E-mail: pidoricheva@nas.gov.ua

Анотація. Обґрунтовано необхідність прискорення інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ЄДП). Розроблено пропозиції щодо розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері досліджень та інновацій у воєнний та повоєнний періоди. Їх реалізація дозволить збільшити присутність України в ЄДП як передумови забезпечення її повоєнного інноваційного відновлення та процвітання у довгостроковій перспективі.
Ключові слова: Європейський дослідницький простір, інтеграція, дослідження та розробки, інновації, повоєнне інноваційне відновлення.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»