Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2020 році  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-125-7

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2020 році: науково-аналітична записка / Т.Писаренко, Т. Кваша, О. Паладченко, І. Молчанова, О. Кочеткова. – К. УкрІНТЕІ, 2021. – 97 с.

ІSBN 978-966-479-125-7

УДК 001.18; 303.005.31; 330.3; 354.1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ:

Писаренко  Тетяна Василівна – заступник директора, канд. техн. наук, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», 03680 м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел.:  +38 096 3763814, Е-mail: tvpisarenko@gmail.com, ORCID 0000-0001-9806-2872    

Кваша Тетяна Костянтинівна завідувачка відділу, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210074, Е-mail: ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua, ORCID 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна – завідувачка сектору, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210080, Е-mail: paladchenko@uintei.kiev.ua, ORCID 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна – старша наукова співробітниця, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 5210080, Е-mail: molchanova_irina@ukr.net, ORCID 0000-0003-1679-5621

Кочеткова Олена Петрівна  – заступниця заввідділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-8124-911X

Резюме. Одним із основних принципів державної інноваційної політики України є інноваційна модель розвитку економіки, забезпечення якої здійснюється шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах інноваційної діяльності. Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" затверджено сім стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, за якими постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1056 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки" встановлено 41 середньостроковий пріоритетний напрям інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр. та запроваджено проведення щорічного моніторингу їх реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів. 
Наукове дослідження присвячене результатам моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, що здійснює Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, проведення якого забезпечує Міністерство освіти і науки України та про його результати інформує Кабінет Міністрів України. 
Моніторинг реалізації стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності проведено на основі даних головних розпорядників про провадження ними інноваційної діяльності та здійснення трансферу технологій за рахунок коштів державного бюджету.
Здійснено порівняльну оцінку результатів інноваційної діяльності у розрізі стратегічних пріоритетів та середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня; за видами інноваційної діяльності; досліджено динаміку інноваційної діяльності та трансферу технологій.
За результатами дослідження зроблено висновки, зокрема, щодо зростання у 2020 році попиту підприємницького сектору на інноваційні розробки і збільшення обсягів бюджетного фінансування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; зростання активності трансферу технологій на внутрішньому ринку. Надано пропозиції щодо подальшого інноваційного розвитку в Україні, серед яких: розробити та впровадити єдину систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, яка сприятиме створенню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок, забезпеченню сталого  розвитку та національної безпеки України.

Ключові слова: моніторинг, інноваційна діяльність, пріоритетні напрями, стратегічні пріоритети, середньострокові пріоритети, трансфер технологій.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»