Розробка інфраструктури відкритої науки: суперкомп’ютерна платформа для великих матричних обчислень

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-1-5

РОЗРОБКА ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ: СУПЕРКОМП’ЮТЕРНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЕЛИКИХ МАТРИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Сідько Алла
асистент, Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
ORCID iD: 0000-0001-7035-9447,
E-mail: a.sidko@ukma.edu.ua

Малашонок Геннадій
д-р.фіз.-мат.наук, проф., Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
ORCID iD: 0000-0002-9698-6374,
E-mail: malaschonok@ukma.edu.ua

Анотація. Для створення компонента інфраструктури Open Science у вигляді доступу до суперкомп’ютера зі спеціальною бібліотекою матричних алгоритмів пропонується використовувати нове середовище виконання суперкомп’ютера DAP. Це дозволить вирішувати проблеми з великими матрицями в багатьох областях застосування.
Ключові слова: Бібліотека матричних алгоритмів, середовище виконання суперкомп’ютера, DAP, інфраструктура Open Science, матриці великого розміру.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»