Відкритість та раціональність

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-6-1

ВІДКРИТІСТЬ ТА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Абдула Андрій
канд.філос. наук, доц., Криворізький державний педагогічний університет,
ORCID iD: 0000-0001-5484-1639,
E-mail: standrewne2@gmail.com

Абдула Іван
вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель історії КЗО «Криворізький 
ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» ДОР»,
ORCID iD: 0000-0002-7910-6056,
E-mail: ivanabdula5060@gmail.com 

Анотація. Розглядається проблематика відкритості, відкритого суспільства, відкритої науки у контексті проблеми раціональності. Акцентується увага на питаннях обґрунтування раціональності, визначення її меж у концепції критичного раціоналізму Карла Поппера.
Ключові слова: відкритість, відкрите суспільство, раціональність, критичний раціоналізм, Карл Поппер.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»