Етичні норми комунікації в межах наукової спільноти

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-6-2

ЕТИЧНІ НОРМИ КОМУНІКАЦІЇ В МЕЖАХ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ

Фіялка Світлана
канд.соц. ком., доц., Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
ORCID iD: 0000-0002-1855-7574,
E-mail: fiyalka@i.ua

Анотація. Розглянуто становлення стандартів наукової спільноти – від імперативів Р. Мертона до сформованих на їхній основі сучасних принципів наукової комунікації. Серед них: право ініціювати науковий дискурс; забезпечення достовірності оприлюднюваної інформації; рівність можливостей; спрямованість на створення соціально значущих знань. На авторів, які порушують етичні нормативи, накладають обмеження на участь у подальшій науковій комунікації.
Ключові слова: наукова спільнота, етичні норми, наукова комунікація, регулятиви науки, науковий дискурс.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»