Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-114-1

Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Рожкова Л.В., Коваленко О.В. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 45 с.

УДК [330.341.1+001.895](477)

ISBN 978-966-479-114-1

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: 0000-0002-1371-3531

Рожкова Лілія Віталіївна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: 0000-0001-8002-3461

Коваленко Олександра Вікторівна — головний спеціаліст, Міністерство розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України, ORCID: 0000-0001-7657-7867

Резюме. Політики в багатьох країнах все частіше наголошують на центральній ролі знань, зокрема науково-дослідної та іншої діяльності із розвитку науки та впровадженню технологій, в економічному зростанні та конкурентоспроможності країни. Моніторинг стану інноваційної діяльності, який здійснюється у світі (напр., міжнародні інноваційні індекси), передбачає отримання у режимі реального часу інформації щодо стану і динаміки інновацій, оцінки ефективності управлінських рішень і необхідності їх корегування. Це ж стосується і щорічної науково-аналітичної доповіді із стану інноваційної діяльності в Україні, інформація в якій сприяє розумінню позитивних і негативних тенденцій наукової та інноваційної діяльності, шляхів змін технологічного розвитку суспільства і виробленню ефективної наукової та інноваційної політики в Україні. 
У даній доповіді представлені дані про інноваційну діяльність в Україні, які показують основні проблеми та досягнення сфери НТІ у 2018-2019 рр., у т.ч. щодо позицій України у 5-ти міжнародних індексах, аналізу інноваційної активності українських підприємств, організацій та установ, зокрема за технологічними секторами, аналізу трансферу технологій як важливої складової інноваційної діяльності. 
Аналіз міжнародних рейтингів, що оцінюють інноваційність економік окремих країн світу, свідчить, що результативність інноваційної діяльності України у 2019-2020 рр. знизилась за всіма індексами. Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств теж знизилась порівняно з 2018 р. 
Серед причин цього варто виділити скорочення витрат на дослідження і розробки та на освіту у відсотковому співвідношенні до ВВП, недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури і кластерів, слабкий захист прав інтелектуальної власності, невисока частка населення, яка є користувачем мережі Інтернет. 
Більшість інноваційно активних підприємств витрачали кошти на придбання готового обладнання та програмного забезпечення. Підприємства високо- та сердньовисокотехнологічних секторів витратили майже половину інноваційних коштів на дослідження і розробки, що дозволило їм зростити обсяги реалізації інноваційної продукції і кількості технологічних процесів. 
Людські ресурси – складова індексів, яка все ще залишається найбільш сильною стороною України. Але зниження бюджетного фінансування освіти може знищити і цю перевагу нашої країни.

Ключові слова: Глобальний індекс інновацій, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло, Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, високотехнологічні сектори, наукоємний сегмент в економіці.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»