Наукові дослідження і розробки: світова практика та вітчизняний досвід

Монографія, 2019 р.

Наукові дослідження і розробки: світова практика та вітчизняний досвід / За ред. Т. В. Писаренко. – К. : УкрІНТЕІ, 2019. – 250 с.

ISBN 978-966-479-083-0

Розглянуто позиції науки України у світових рейтингах та міжнародних наукометричних базах даних. Показано стан підготовки інтелектуального капіталу країни – наукових кадрів вищої кваліфікації. Викладено результати моніторингу інституційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2017 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок. Окреслено особливості формування науково-технічних пріоритетів в розвинутих країнах світу і показано стан реалізації вітчизняних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з деталізацією за пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді в електронному вигляді
150 80

 

Файл для ознайомлення

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»