Наукові дослідження і розробки: світова практика та вітчизняний досвід

  Файл для ознайомлення

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-083-0

Наукові дослідження і розробки: світова практика та вітчизняний досвід / За ред. Т. В. Писаренко. — Київ : УкрІНТЕІ, 2019. — 268 с.

ISBN 978-966-479-083-0

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Євтушенко Віра Михайлівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-24; evtush@uintei.kiev.ua   

Вавіліна Ніна Іванівна — с.н.с. Українського інституту науковотехнічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-03; vavilina@uintei.kiev.ua

Кочеткова Олена Петрівна — заступник заввідділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

Гаврис Тетяна Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua

Осадча Анастасія Борисівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

Резюме.  У монографії розглянуто позиції науки України у світових рейтингах та міжнародних наукометричних базах даних. Показано стан підготовки інтелектуального капіталу країни – наукових кадрів вищої кваліфікації. Викладено результати моніторингу інституційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2017 р., створення й упровадження результатів наукових досліджень і розробок. Окреслено особливості формування науково-технічних пріоритетів в розвинутих країнах світу і показано стан реалізації вітчизняних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з деталізацією за пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок. Розділи монографії щодо стану формування науково-технічних пріоритетів у країнах світу, рівня розвитку науки України у міжнародних порівняннях підготовлено за даними зарубіжних і вітчизняних джерел інформації, рейтингів Глобального інноваційного індексу, Глобального індексу конкурентоспроможності, Європейського інноваційного табло, The World University Rankings, Unіversіtas 21, міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Sience. Розділи монографії щодо інституціонального, кадрового, фінансового забезпечення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в Україні за рахунок усіх джерел фінансування ДіР підготовлено за даними Державної служби статистики України. Розділи монографії щодо фінансування наукової сфери України за рахунок коштів державного бюджету та отримані результати, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок підготовлено за даними головних розпорядників бюджетних коштів.

Ключові слова: науково-технічна сфера, науковий потенціал, науково-технічні пріоритети, результати досліджень і розробок, науково-технічна продукція, показники світових рейтингів, наукометричний аналіз наукової діяльності.

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді в електронному вигляді
150 80
Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»