Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Відходи»

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-113-4

Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Відходи»: монографія [Електронний ресурс] / Т. Кваша, О. Паладченко, І. Молчанова. – К. : УкрІНТЕІ, 2020. – 103 с. ISBN ISBN 978-966-479-113-4 (Online)

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

Резюме. Висока динаміка зростання обягів утворення відходів у всьому світі становить одну з ключових глобальних екологічних проблем. Стале управління відходами є важливою передумовою розвитку сталих та життєздатних міст, але водночас є викликом для багатьох країн, зокрема для України. Ефективне управління відходами є дорогим, воно нерідко становить від 20 до 50 відсотків муніципальних бюджетів. Реальний вихід - у перетворенні цієї проблеми на нові можливості шляхом широкого застосування сучасних технологій перероблення відходів із залученням бізнесу. Включення до глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР) завдань із забезпечення ефективного використання ресурсів і розриву взаємозв’язку між процесами економічного зростання та деградації навколишнього середовища (ЦСР 12) сприяло зростанню наукових досліджень та патентів щодо ресурсоефективності та управління відходами. В Україні досягнення ЦСР 12 в частині відходів передбачається шляхом використання інноваційних технологій для зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягів їх переробки та повторного використання (завдання 12.4). У світі здійснюється значна кількість досліджень із розроблення відповідних технологій. Для України актуальним завданням є ідентифікація перспективних наукових та технологічних світових трендів та оцінювання відповідності цим трендам тематики досліджень, що здійснюються українськими науковцями. Така ідентифікація важлива для України, оскільки прогрес у даній сфері є одним з ключових факторів зменшення забруднення навколишнього середовища. Основними напрямами досліджень, направленими на визначення цих трендів, є наукометричний та патентний аналізи. Базами досліджень, як правило, є міжнародні бази наукових (Web of Science, Scopus, e-library) та патентних (Orbit, Derwent Innovation, PatSnap тощо) публікацій. Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації проведено наукове дослідження щодо перспективності наукових досліджень і технологій у сфері «Відходи» на основі публікацій у міжнародній базі Web of Science та патентів у міжнародній базі Derwent Innovation. Авторами монографії здійснено 1) розвиток методології науково-технологічного прогнозування із застосуванням патентного ландшафту та аналітики інтелектуальної власності; 2) дефініцію світових найбільш перспективних наукових і технологічних напрямів; 3) оцінювання відповідності цим напрямам тематики українських патентів.

Ключові слова: наукометрия, патентний аналіз, аналітика інтелектуальної власності, технології циркулярної економіки, світові технологічні тренди: ЦСР 12.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»