Перспективи розвитку акселераторів в університетах в Україні

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-7-8

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКСЕЛЕРАТОРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ В УКРАЇНІ

Ковальов Анатолій
д-р екон. наук, проф., Одеський національний економічний університет,
ORCID iD: 0000-0002-6128-7012,
E-mail: rector@oneu.edu.ua

Літвінов Олександр
д-р екон. наук, проф., Одеський національний економічний університет,
ORCID iD: 0000-0002-1424-6904,
E-mail: litvinov.o@oneu.edu.ua

Гребенник Наталя
канд. екон. наук, доц., Одеський національний економічний університет,
ORCID iD: 0000-0002-1554-0697,
E-mail: nataly.grebennyk@gmail.com

Анотація. В Україні відбувається формування інноваційної екосистеми, важливою складовою якої є акселератори. Українські університети мають значний інноваційний потенціал. В роботі наведені результати дослідження організаціно-економічних основ створення та функціонування різних видів акселераторів та вказані позитивні наслідки їх роботи.
Ключові слова: університет, акселератор, комерціалізація знань, інноваційна екосистема, інноваційний потенціал.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»