Наука технології інновації №1-2017

English Version ENG

ЗМІСТ


Проблеми науково-технічної діяльності

Малишев О.В. Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої “піраміди”.

Пархоменко О.В., Пархоменко В.Д. Інформаційно-знаннєвий підхід до визначення парадигми соціально-економічного розвитку.

Попович О.С., Булкін І.О. Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки.


Інноваційна економіка

Алиев Тарбиз Насиб оглы Состояние и пути совершенствования совместного предпринимательства в Азербайджане.

Березняк Н.В. Методичні підходи до побудови моделі кон’юнктурного дослідження, проведення аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури.

Кузнецова М.І., Дубровіна О.О. У пошуку шляхів детінізації економіки України.


Розвиток національної інноваційної системи

Півоваров О.А., Дубницький В.І., Федулова С.О. Оцінка інвестиційної привабливості водопровідно-каналізаційного господарства як базової галузі національного господарства.

Шовкалюк В., Чайка Д. Інноваційна діяльність в Україні: стан, проблеми, перспективи нормативно-правового регулювання


Інформаційні технології для виробництва

Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (І частина)


Трансфер технологій

Нетрадиційні джерела енергії;

авіація і космос;

зварювальні технології.


 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ