XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVIІI Міжнародної науково-практичної  конференції «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ», яка відбудеться у Києві 19-20 вересня 2019 р.

Мета конференції – всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку суспільства в епоху цифровізації.

 

Повна інформація про конференцію українською мовою

Full information about the conference in English   


Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»;
 • Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»;
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;
 • Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України;
 • Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER) при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан.

Напрями роботи конференції:

 • цифрова економіка: становлення та основні виклики для суспільства;
 • цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях;
 • безпека технологій VS технології безпеки;
 • держава онлайн;
 • цифрові дані та їх збереження;
 • технології штучного інтелекту;
 • електронні сховища, архіви, репозитарії;
 • Big Data, інтернет-аналітика та нові формати бізнесу;
 • соціальні мережі у професійному спілкуванні, наукових дослідженнях і маркетингу.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, підприємці, керівники інформаційних та аналітичних служб, бібліотечні працівники, фахівці з цифрових технологій і безпеки, представники інноваційних структур, бізнес-асоціацій, органів влади та управління, громадських організацій, незалежні експерти.

Форми участі: очна та заочна. У рамках конференції буде організована постерна сесія

Мови конференції: українська, англійська.

На основі наданих учасниками конференції тез виступів, відібраних програмним комітетом, буде сформовано електронний збірник матеріалів з оригінальним ISBN.
До кінця 2019 р. збірник планується розмістити у відкритому доступі на сайті УкрІНТЕІ, а також передати до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і Національного репозитарію академічних текстів.

Статті, підготовлені на основі виступів ключових доповідачів, будуть за рішенням редколегії опубліковані у науковому періодичному фаховому виданні з економічних і технічних наук «Наука, технології, інновації» (http://nti.ukrintei.ua/).


Організаційні питання

 Бажаючим взяти участь у конференції необхідно зареєструватися, заповнивши одну з форм:

 • учасникам (слухачам) – до 16 вересня 2019 року (включно);
 • доповідачам та авторам тез – до 26 серпня 2019 року (включно).

Усі учасники конференції у статусі слухачів автоматично отримають підтвердження реєстрації.

Учасникам, які висловили бажання виступити з доповіддю та опублікувати тези виступів в електронному збірнику матеріалів конференції, після розгляду програмним комітетом їх заявок, буде направлене окреме підтвердження. Програмний комітет конференції залишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають меті та основним напрямам роботи конференції.

Індивідуальні запрошення будуть надіслані за запитом.

Актуальна інформація про підготовку заходу представлена у соціальній мережі Facebook.

Вимоги до оформлення тез виступів

Усім учасникам конференціі на електронну адресу, вказану при реєстрації, будуть направлені програма конференції, електронний збірник матеріалів, сертифікати та постреліз.

Відеозапис конференції після закінчення заходу буде розміщено у відкритому доступі.

Конференція проводиться за фінансової підтримки МОН України.


Програмний комітет конференції:

Володимир Камишин - чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, д-р пед. наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Олена Чмир - д-р екон. наук, професор, завідуюча відділом супроводу академічних ресурсів ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Віталій Чернюк - керівник експертної групи з питань комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України

Ігор Єгоров - д-р екон. наук, чл.-кор. Національної академії наук України, завідувач відділу інноваційної політики економіки та організації високих технологій  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Геннадій Андрощук - канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник НДІ інтелектальної власності Національної академії правових наук України, консультант Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти

Олександр Баранов – д-р юр. наук, ст. наук. співр., Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  завідувач відділу правового забезпечення у сфері інформаційних технологій Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрНУ

Арзу Гусейнова - д-р екон. наук, заступник директора Інституту наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджану


Організаційний комітет конференції:

Ємець Вікторія Василівна (044) 521-00-32, (096) 489-80-28, emec@ukrintei.ua

Матусевич Вікторія Володимирівна (044) 521-00-70, (050) 351-59-22, matusevich@uintei.kiev.ua


Пропозиції для спонсорів


Архівні матеріали:

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»