Людський чинник: Методологія проактивної квалиметрії загроз помилок авіадиспетчерів

  Файл для ознайомлення

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-120-2

Людський чинник: Методологія проактивної квалиметрії загроз помилок авіадиспетчерів : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин,
С. П. Борсук, А. М. Невиніцин, В. А. Шульгін ; за ред. О. М. Реви. – Київ. : УкрІНТЕІ, 2020, – 126 с.

УДК 656.7:658.012.011.56; 656.7:004; 621.396.933

ISBN 978-966-479-120-2

Рева Олексій Миколайович  д-р техн. наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”,  Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-5954-290X

Камишин Володимир Вікторович  д-р пед. наук, с. н. с., в. о. директора ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-8832-9470

Борсук Сергій Павлович  д-р техн. наук, доцент, науковий співробітник Університету Веньчжоу, науково-технічний парк № 19, Веньчжоу, Чжецзян, Китай, ORCID: 0000-0002-7034-7857

Невиніцин Андрій Миколайович — канд. техн. наук, доцент, декан факультету обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна, ORCID: 0000-0001-7000-4929

Шульгін Валерій Анатолійович  канд. техн. наук, доцент, декан факультету льотної експлуатації Льотної академії Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна, ORCID: 0000-0001-7938-8383

Рецензенти:

Азарсков Валерій Миколайович – професор кафедри Аерокосмічних систем управління Національного авіаційного університету, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Премії імені М.К. Янгеля НАН України; ORCID:  0000-0001-6602-7482

Буров Олександр Юрійович – провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д-р техн. наук, с.н.с.;ORCID: 0000-0003-0733-1120

Машков Олег Альбертович – проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти, д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний працівник космічної галузі України.

Резюме. Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. 
Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також α-метод (α-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок.
Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок. Здійснено дефазифікацію якісних рангових оцінок небезпек помилок шляхом надання їм відповідних зважених коефіцієнтів значущості. Перевірено гіпотезу щодо можливого впливу крос-культурних чинників на ставлення до небезпек помилок українських і азербайджанських авіадиспетчерів.
Монографія адресується науковцям та фахівцям, які займаються проблемами впливу людського чиннику на безпеку польотів. Може бути корисною у навчально-виховному процесі авіаційних операторів «переднього краю» (диспетчерів управління повітряним рухом та членів льотного екіпажу), а також в забезпеченні методичного наповнення систем управління безпекою польотів. Враховуючи універсальність вдосконалених і розроблених методів може бути корисною також науковцям і фахівцям, що застосовують в своїй діяльності експертні технології.

Ключові слова: безпека польотів, людський чинник, авіадиспетчери, ставлення до небезпек помилок, індивідуальні і групові системи переваг, медіана Кемені, метод розстановки пріоритетів, зважені коефіцієнти небезпек помилок.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»