Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Морські ресурси»

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-115-8

Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Морські ресурси»: монографія [Електронний ресурс] / Т. Кваша, О. Паладченко, І. Молчанова. – К. : УкрІНТЕІ, 2020. – 110 с. 

ISBN 978-966-479-115-8 (Online)

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

Резюме. Світ залежать від океанів і морів як джерела продовольства, як буфера проти впливу глобального потепління і як нових можливостей для діяльності людини. 
Засмічення і забруднення морського середовища, зміна клімату та надмірна експлуатація ресурсів загрожують нашій здатності стабільно і раціонально використовувати океани, моря та узбережжя. 
Дослідження та інновації мають вирішальне значення для того, щоб людство могло контролювати, розуміти, захищати, оберігати та використовувати наші океани та моря. Раціональне використання їхніх ресурсів може створити стійку додаткову вартість. 
Основними проблемами океанів і морів на сьогодні є їхнє забруднення, насамперед, пластикове, та перелов риби. Це створює загрозу для життя рослин та тварин у морському та прибережному середовищі, а бездіяльність призводить до зростання економічних, соціальних та екологічних проблем у всьому світі, зокрема в Україні. 
Рішення зазначених проблем передбачено Ціллю сталого розвитку 14 «Збереження морських ресурсів» шляхом розроблення та впровадження інноваційних технологій. 
Виявлення світових перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень та існуючих технологій є важливим та необхідним етапом визначення тематики ефективних досліджень та технологічного прогнозування в Україні. 
Для визначення інноваційних технологій щодо збереження морських ресурсів Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації здійснено: 1) розвиток методології науково-технологічного прогнозування із застосуванням патентного ландшафту та аналітики інтелектуальної власності; 2) дефініцію світових найбільш перспективних наукових і технологічних напрямів; 3) оцінювання відповідності цим напрямам тематики українських патентів. 
Базами досліджень є міжнародні бази наукових (Web of Science, Scopus) та патентних (Orbit, Derwent Innovation, PatSnap тощо) публікацій. 
Перспективними науковими напрямами за тематичним напрямом «Морські ресурси» є такі Топ-10 напрямів: глибоководна розробка корисних копалин; мікропластичне забруднення; морське сміття; автономний підводний апарат; забруднення моря; моніторинг морського середовища; виробництво аквакультури; датчики океану; екосистеми коралових рифів; морські ресурси. 
Перспективними технологічними напрямами за тематичним напрямом «Морські ресурси» є такі Топ-10 напрямів: мікропластичне забруднення; моніторинг морського середовища; морське сміття; шкідливі водорості; окислення океану; екосистеми коралових рифів; глибоководна розробка корисних копалин; морська екосистема; ціанобактеріальні токсини; автономний підводний апарат. 
Порівняльний аналіз результатів дослідження щодо наукових та технологічних напрямів дає підставу для висновку, що за тематичним напрямом «Морські ресурси» найперспективнішими технологічними напрямами у світі є: глибоководна розробка корисних копалин; мікропластичне забруднення; морське сміття; автономний підводний апарат; моніторинг морського середовища; екосистеми коралових рифів.

Ключові слова: наукометрія, патентний аналіз, аналітика інтелектуальної власності, технологічне прогнозування, світові технологічні тренди: ЦСР 14.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»