Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Повітря»

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-119-6

Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Повітря»: науково-аналітична записка / Т. В. Писаренко, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова, О. В. Коваленко. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 56 с.

УДК 338.2; 502/504; 502.3/.7; 606:628

ISBN 978-966-479-119-6

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0001-9806-2872

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0003-1679-5621

Коваленко Олександра Вікторівна — гол. спец., Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,  Київ, Україна, ORCID: 0000-0001-7657-7867

Резюме. Зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиками для здоров’я і життя людей.
Кліматична криза продовжується без зменшення, оскільки світова спільнота ухиляється від повної відповідальності, необхідної для її подолання. Незважаючи на різке скорочення людської діяльності через кризу COVID-19, що призвело до 6% скорочення викидів, прогнозованого на 2020 рік, очікується, що із скасуванням обмежень викиди зростатимуть.
Уряди та бізнес повинні використовувати отримані уроки та можливості, що виникають внаслідок цієї кризи, для прискорення переходів, необхідних для досягнення Паризької угоди та Сендайської рамкової програми зі зниження ризиків стихійних лих на 2015-2030 роки. Якщо світ не буде терміново діяти зараз, катастрофічні наслідки зміни клімату будуть набагато більшими, ніж нинішня пандемія. Потрібно переосмислити відносини з навколишнім середовищем та здійснити системні зрушення і трансформаційні зміни, щоб стати економіками з низьким рівнем викидів парникових газів та стійкими до змін клімату.
Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату визначено основи для розв’язання зазначеної проблеми, серед яких – досягнення Цілі Сталого Розвитку 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату».
Україна, як сторона Паризької угоди до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов’язана зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату, зокрема шляхом скорочення обсягу викидів парникових газів.
Досягнення ЦСР 13, затвердженої з урахуванням специфіки розвитку України, передбачається шляхом використання інноваційних технологій щодо обмеження викидів парникових газів (Національне завдання 13.1 «Обмежити викиди парникових газів в економіці»).
Для визначення інноваційних технологій щодо обмеження викидів парникових газів і з метою реалізації національного завдання 13.1 Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації проведено дослідження щодо перспективності наукових і технологічних напрямів у сфері «Повітря».
Виявлення світових перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень та існуючих технологій є важливим та необхідним етапом визначення тематики ефективних досліджень та технологічного прогнозування в Україні.
Для визначення інноваційних технологій щодо обмеження викидів парникових газів науковцями Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації здійснено: 1) удосконалення методології науково-технологічного прогнозування із застосуванням патентного ландшафту та аналітики інтелектуальної власності; 2) визначення світових найбільш перспективних наукових і технологічних напрямів.
Дослідження здійснено на основі наукових публікацій у міжнародній базі Web of Science та патентів у міжнародній базі Derwent Innovation.
Перспективними науковими напрямами за тематичним напрямом «Повітря» є такі Топ-10 напрямів: утилізація вуглекислого газу; фільтрація повітря; моніторинг якості повітря; силіконові мембрани; багатоступеневі процеси; очищення повітря; інвентаризація викидів; пилозбірник; хімічне очищення; каталітичні способи.
Перспективними технологічними напрямами за тематичним напрямом «Повітря» є такі Топ-10 напрямів: моніторинг якості повітря; фільтрація повітря; очищення повітря; повітряні датчики; хімічне очищення; висушування газів; пилозбірник; флокуляція; адсорбція; багатоступеневі процеси.
Порівняльний аналіз результатів дослідження щодо наукових та технологічних напрямів дає підставу для висновку, що за тематичним напрямом «Повітря» пріоритетними технологічними напрямами у світі є: моніторинг якості повітря; фільтрація повітря; багатоступеневі процеси; очищення повітря; пилозбірник; хімічне очищення.

Ключові слова: ЦСР №13; наукометричний аналіз; патентний аналіз, технологічне прогнозування, перспективні технологічні напрями.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»