Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022»

Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022»

http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

ISBN: 978-966-479-129-5 (Online)

  Завантажити файл

 

У збірнику опубліковано тези міжнародної наукової конференції з відкритої науки та інновацій в Україні (приурочена до міжнародного тижня відкритого доступу), яка відбулася під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю провідних експертів національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів. В конференції брали участь доповідачі з багатьох країн світу, обговорювалися шляхи імплементації найкращих практик відкритої науки та інновацій в Україні.

Видання призначено для науковців, керівників та співробітників наукових бібліотек, менеджерів з управління інституційними репозитаріями, керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних проєктів, співробітників у галузі ІТ, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ та систем, аспірантів та молодих вчених, проєктних менеджерів, співорганізаторів стартапів, голів та членів бібліотечних асоціацій, науковців, які працюють над розробкою досліджень, що пов’язані зі штучним інтелектом.

ЗМІСТ

Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур

 1. Костьов’ят Г., Сержанов В. Сучасний стан розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні
 2. Нікітін Ю. Пришвидшення впровадження науково-технічних розробок із застосуванням концепції відкритих інновацій та інструментів Європейської інноваційної ради («EIC») в рамках Програми «Горизонт Європа»
 3. Жарінов С. Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва
 4. Іванченко Н. Особливості моніторингу науково-технічної діяльності працівників вітчизняних наукових і освітніх установ
 5. Сідько А., Малашонок Г. Розробка інфраструктури відкритої науки: суперкомп’ютерна платформа для великих матричних обчислень
 6. Чмир О. Національний репозитарій академічних текстів у системі відкритої науки: сучасний стан та майбутній розвиток
 7. Кільченко А. Використання вебресурсу фахового видання наукової установи в умовах воєнного стану
 8. Лактіонов О. Інтелектуальна технологія аналізу та передбачення якості взаємодії елементів підсистем складної системи
 9. Малашонок Г. Відкрита наука в Україні: відкрита хмарна математика
 10. Аугунас С., Жарінова А., Калюжна Н. Управління описовими метаданими наукових заходів та конференцій для проведення їх реєстрації в Україні
 11. Кузнєцова Т. Пілотний проект «Створення центру 3D-віртуального навчання в Переяславі»: діджиталізація та євроінтеграція вищої освіти з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 12. Бабко Н. Відкрита наука як шлях до підвищення престижу наукових професій

Сучасні практики оцінки наукових досліджень

 1. Шаповалов Є., Шаповалов В., Савченко І. Автоматизація генерації наукових звітів та запровадження системи дашбордів для моніторингу за публікативною активністю в режимі реального часу
 2. Цюра М., Цибенко І. Наукометричні бази даних для оцінки відкритості грантових наукових досліджень
 3. Дубовенко Ю. Про використання соціальних мереж як ринку передбачень для удосконалення практики оцінки наукових досліджень
 4. Михальчук В. Огляд перспектив впровадження гібридних нейро-комп’ютерних інтерфейсів для підвищення ефективності дослідницько-пошукової роботи

Відкритий доступ до наукових результатів та науково-технічної інформації

 1. Березко О. Відкрита наука: шанс для України
 2. Франчук Т. «Відкрита наука»: протиріччя та алгоритми імплементації
 3. Кучеренко І. Формування компетентності відкритої науки в НМУ імені О.О. Богомольця в період воєнного стану
 4. Костенко О. Вплив політики Open Access на мотивацію щодо покращення якості наукових праць здобувачів третього рівня освіти
 5. Пінчук О., Лупаренко Л. Сучасні ресурси формування, систематизації й уніфікації поняттєво-термінологічного апарату
 6. Кисіль В. Вільна наука: агрегатор новин української науки на прикладі світових аналогів
 7. Струнгар А., Артюх А. Вплив сигналів соціальних мереж на розвиток бібліотечних веб-ресурсів за пошуковими словами

Відкриті дані та відтворюваність результатів наукових досліджень

 1. Чуканова С. Концепція FAIR у контексті Відкритої науки
 2. Федчук А., Чеберкус Д., Жеребчук С. Принципи відкритої науки в антарктичних дослідженнях
 3. Тарасова С. Орієнтований підхід у відкритій науці
 4. Горбачук В., Гавриленко С., Голоцуков Г., Ніколаєвська О., Ніколенко Д., Пустовойт М. Інфраструктурні технології великих і відкритих даних НАН України
 5. Шаповалов В., Шаповалов Є. Автоматизація документообігу у науковій діяльності із автозаповненням відомостей про вчених
 6. Кузьменко О. Сучасні засоби візуалізації наукових досліджень
 7. Шаповалов В., Шаповалов Є. Розробка підходів оповіщень про конференції: онтологічний та підхід використання месенджерів
 8. Дубель М. Вплив цифрової дистрибуції на інноваційний сталий розвиток освіти в Україні

Розвиток, можливості та бар’єри в досягненні наукових знань, залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності для реалізації в Україні

 1. Горохова Т. Громадянська наука та її роль у сталому розвитку України
 2. Беззубко Б. Європейський досвід інноваційного розвитку: уроки для України
 3. Ляшенко О. Конвергенція освіти дорослих і громадянської науки в Україні: сучасні виклики і можливості
 4. Іванюха Т. Методи формування і розвитку науково-дослідницьких навичок здобувачів вищої освіти: традиції і сучасні напрямки в контексті відкритої науки

Етика відкритих наукових досліджень

 1. Абдула А., Абдула І. Відкритість та раціональність
 2. Фіялка С. Етичні норми комунікації в межах наукової спільноти
 3. Гнедіна К., Нагорний П. Дослідницька доброчесність: принципи та передумови забезпечення
 4. Гнатів З. Емоційно-естетична домінанта в сучасних освітніх інноваційних процесах

Відкриті інновації під час воєнного стану та шляхи розвитку у період повоєнного відновлення країни

 1. Митрофанов П. Трансфер технологій та системи інноваційної діяльності
 2. Сас Н. Порівняння особливостей визнаних топ-5 інноваційних компаній світу
 3. Білоус О. Державне стимулювання інноваційного розвитку на основі підходу «відкритих інновацій»
 4. Ночвай В. Відкриті інновації як фактор інтеграції України до європейського дослідницького простору
 5. Кононенко В. Правове регулювання державної політики з підтримки інноваційної діяльності в Україні
 6. Горященко Ю. Краудсорсинг як пріоритет дослідницького простору держави
 7. Левченко О., Косаревська Р. ВІМ як метод впровадження інновацій в архітектурі та будівництві для відновлення країни
 8. Ковальов А., Літвінов О., Гребенник Н. Перспективи розвитку акселераторів в університетах в Україні
 9. Усар І. Особливості Програми ЄС «Горизонт Європа»
 10. Горбась І. Дія – платформа для розвитку відкритих інновацій
 11. Федак Н., Мамчур О. Інноваційний розвиток аграрної науки в Україні
 12. Штефан Є. Моделювання створення дослідницької хаб – інфраструктури інноваційних проектів
 13. Алізаде Джейхун Структура комп’ютерної грамотності в школах
 14. Базиль Л., Орлов В. Молодіжне підприємництво – ефективний напрям відновлення повоєнної економіки української держави
 15. Підоричева І. Пропозиції щодо розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері досліджень та інновацій у воєнний та повоєнний періоди
 16. Федорович О., Рибка К., Лещенко Ю. Моделювання логістичного процесу постачання нового озброєння та підготовки військових для його використання в зоні бойових дій
 17. Хоменко І., Лурін І., Хорошун Е., Негодуйко В., Тертишний С., Майданюк В. Концепція динамічного мультимодального скринінгу на ІІ рівні надання медичної допомоги ЗСУ
 18. Садовниченко Ю., Пастухова Н. Відкриті дані молекулярно-генетичних досліджень через призму світових тенденцій
 19. Зайцев Д. Психофізіологічні підходи до збереження працездатності та зниження нервово-емоційного напруження у учасників бойових дій

 

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»